Pastels 1-4
 
         
  1_4_250.jpeg
  Titanium Dioxide PW6 + Arylide Yellow PY 74  
    Sodium Aluminum Sulfo-silicate PB 29
Sodium Aluminum Sulfo-silicate PV15
 
    Warm white to a slightly cool pure titanium white to a cool bluish white.  
         
     
BACK